Bosschenhoofdse Vrouwen Vereniging

Subtitle

Informatie BVV.

Activiteiten.

De activiteiten van onze vereniging zullen zoveel mogelijk in ons programmaboekje zijn opgenomen. Over eventuele wijzigingen en/of aanvullingen wordt u apart geïnformeerd door uw wijkleidster of op een van onze bijeenkomsten. Ook zullen onze activiteiten zoveel mogelijk in het Contact en de Halderbergse Bode worden gepubliceerd. De juiste data, tijdstippen en locaties worden tijdig doorgegeven. Indien u nog vragen heeft, informeer dan even bij uw wijkleidster of een van de andere bestuursleden.

Verhuizing.

Bij verhuizing verzoeken wij u ons secretariaat of uw wijkleidster op de hoogte te brengen, zodat dit in onze administratie doorgevoerd kan worden.

Geboorte, huwelijk en ziekte.

Een geboorte, huwelijk (huwelijksfeest 25-40-50 jaar), langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat wij als bestuur op de hoogte zijn (geef e.e.a. tijdig door, ook als u dit van een mede-lid weet).

Teruggaaf betalingen voor activiteiten.

Indien betaalde cursus- en/of voorlichtingsavonden niet bezocht kunnen worden is teruggaaf van betalingen niet mogelijk, omdat de hoogte van de deelname is afgestemd op de minimaal te verwachten c.q. ingeschatte opgaaf aantal deelnemers. De voor de reizen verschuldigde en/of vooraf betaalde reisgelden komen niet voor teruggaaf in aanmerking omdat bij opgaaf voor u wordt gereserveerd; wel is het mogelijk dat u iemand ander voor u in de plaats mee kunt laten gaan e.e.a. wel in overleg met het bestuur. Alleen in speciale gevallen, bijvoorbeeld overlijden familieleden, of ernstig ziek zijn van het opgegeven lid, kan het bestuur besluiten tot restitutie, onder aftrek van de gemaakte kosten.

Komende activiteiten

No upcoming events